Sva marga – følg din vei

Det er med stor glede og spenning jeg tar det store spranget ut i det «ukjente» og skal stå på egne bein. Jeg har i over 20 år jobbet med å reparere etter at det har gått galt på en eller annen måte, om det har vært ulykker, branner, sykdom eller hendelser knyttet til hvordan organisasjoner håndterer irregulære situasjoner.

Det å jobbe forebyggende er god økonomi. Det er også svært viktig for å utvikle organisasjoner til å bli i stand til å møte de utfordringer i samfunnet i årene som kommer. Kunnskap som ikke er forankret i praksis har liten verdi, og praksis er forbundet med usikkerhet og feilbarlighet. Dette er menneskelig og her ligger utfordringene. Det å kunne arbeide med samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon vil være fundamentet i Organisasjonssykepleie. Gode løsninger må være forankret og utarbeidet i organisasjonen. Organisasjonssykepleie vil kunne være en fasilitator og medspiller for bedriften i å utarbeide gode beredskapsplaner, rutiner og instrukser, samt å forankre disse i bedriften.

Å lære er vanskelig nettopp fordi det innbefatter endring. Skal en lære noe nytt, må en avlære det gamle. Da blir rammene for læreprosessen svært viktige. Læring og øving må gjøres under trygge og planlagte omgivelser. Løvli er nettopp en slik arena. Bygningene og terrenget rundt har som formål å være en trygg og god arene for å lære. Her kan en knytte teori og praksis sammen gjennom praktisk øving.

April og første halvdel av mai har gått fort, og det ermye som skal på plass. Jeg har vært i Bodø på Universitetet i Nord og hold foredrag om Beredskap, med vekt på samhandling og læring. Løvli har hatt sin første praktiske gjennomkjøring med teori og praksis da HAVYARD var der med prosjektgruppen for å jobbe med team og team sammensetning.

Kunder er viktige, men gode samarbeidspartnere/sparringspartnere er også en viktig brikke for å lykkes. Er det noen som ser noe felles krysningspunkter eller fagområder er det bare å ta kontakt. En stor takk til Stig Hovlandsdal Øverås for arbeidet med nettsiden.

Jeg avslutter dette innlegget med Arne Næss sine ord om økonomi:

«i bedriftens årsoppgjør måtte det være mulig å innarbeide en sosial faktor og en miljøfaktor – det vil si komponenter som vurderes gunstig eller negativ for omgivelsene. Oppgjør er et godt ord som må kunne brukes om noe mer enn ett bestemt tall»

Da er det bare å brette opp ermene……..

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord