Kurs og foredrag

Organisasjonssykepleie tilbyr kurs og foredrag innen:

 • Risikovurdering/analyser
 • Risikohåndtering/styring
 • Beredskapsplanlegging/øvelse
 • Hvordan ta beslutninger
 • Kriseledelse
 • Krisekommunikasjon
 • Varsling, hva er det? Hvordan håndtere varsling.
 • Hva er sikkerhet, helse og miljø
 • Dialog – kunsten å snakke sammen med formål å forstå den andre
 • Hva er en sikker organisasjon?
 • Førstehjelp for ansatte som jobber med barn. (Barnevern, barnehager)
 • Førstehjelp for Besteforeldre og nybakte foreldre (barnet i fokus)
 • AHLR – avansert hjerte lunge redning
 • DHLR – Hjertestarterkurs
 • Tilpasset førstehjelp for industri og reiseliv – tilpasser til oppdragsgiver
 • Akuttmedisin ved utenlandsopphold i konfliktområder og ved terrorhendelser.
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord