Tjenester

Organisasjonssykepleie vil kunne bistå med å etablere en helhetlig og koordinerende måte for å få organisasjonens virksomhetsplan til å fungere sammen med organisasjonens sikkerhet-, helse- og miljøarbeid. Sikkerhet legger premissene for helse og miljø. Organisasjonssykepleie kan koordinere bedriftens/organisasjonens aktiviteter opp mot organisasjonenes/bedriftens systemer, instrukser og rutiner.

Kontekst er viktig for å lykkes med å etablere en lærende organisasjon, organisasjonssykepleie tar derfor utgangspunkt i den enkelte organisasjon/bedrift og tilpasser arbeidet på et individuelt plan. «One size fits all» teorier vil ofte føre til at det er vanskelig å få kunnskapen forankret i praksis i den enkelte organisasjon/bedrift.

Organisasjonssykepleie vil kunne bistå med kunnskap innen:

  • … å etablere målsetting for organisasjonen og få den omsett i praksis
  • … overordnede risikovurderinger
  • … å etablere system og praksis for å håndtere risiko, trusselvurderinger
  • … å etablere system og praksis for avvikshåndtering og læring
  • … å etablere en fungerende beredskap i organisasjonen som er forankret i praksis
  • … ved revisjon, tilsyn og øvelser
  • … ved evaluering etter revisjon, tilsyn og øvelser
  • … med å identifisere av forbedringstiltak/omstilling/nedbemanning
  • … etablere en lærende organisasjon

Organisasjonssykepleie vil også kunne være med å etablere rutiner og instrukser for kollegastøtteordninger, personellomsorg, konflikthåndtering, mobbing, trakassering, varsling, trussel mot ansatte, personellsikkerhet ved reise i utland/konfliktområder.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord